Giáo viên đánh giá nhận xét

Hàng tuần, Giáo viên gửi đánh giá, nhận xét cho từng học sinh

Dựa trên thông tin các báo cáo của hệ thống

Dựa trên kết quả bài Kiểm tra tuần

Giáo viên đưa ra nhận xét của mình về 3 vấn đề

Điểm mạnh
cần phát huy

Điểm yếu
cần khắc phục

Phụ huynh
cần làm gì?

Học sinh 1 - Nhận xét học sinh Nguyễn Văn Tân - Tuần 33

11:45 | 06/05/2016

Điểm mạnh

- Môn Tiếng Việt: Con đọc bài rất kỹ và nắm chắc nội dung chính trong bài do đó con trả lời rất tốt các câu hỏi dọc hiểu trong bài tập

- Môn Toán: Bài ôn tập con thực hiện tốt

+ Con thực hiện rất tốt các bài toán có lời văn

Điểm yếu

- Con không luyện tập đều đặn các tiết, như vậy không củng cố toàn diện kiến thức. Con cần lưu ý làm đầy đủ các tiết trong tuần để kịp thời bổ sung kiến thức và rèn các kỹ năng còn yếu trong tất cả các môn.

- Môn Toán: đối với các bài tính toán, con cần tính toán cẩn thận nhé. Do vội vàng nên kết quả của bài luyện tập môn Toán không được con mong muốn

Giải pháp

- Phụ huynh cần động viên con dành thời gian luyện tập nhiều bài hơn nữa để nắm vững kiến thức. Ngồi cùng con làm lại những câu sai để xem do con chưa biết cách làm hay con chưa cần thận để rút kinh nghiệm.

- Với những câu sai thì phụ huynh nên chỉ ra tại sao con sai và hướng dẫn con làm bài cho đúng. Đối với các bài tập khó thì phụ huynh nên giao cho con các bài tập tương tự để con làm lại cho quen dạng bài tập đó.