Luyện tập

Trên lớp con học gì về nhà luyện tập luôn những kiến thức đó

Nội dung câu hỏi được chia theo đúng lộ trình 36 tuần học trên lớp đảm bảo toàn bộ kiến thức theo chương trình của bộ GD&ĐT. Các câu hỏi được phân loại theo các mức độ Dễ/Trung bình/Khó để phù hợp với từng học sinh.

Đủ các môn chính khóa

Môn chính khóa

Lika cung cấp đầy đủ các môn học chính khóa: Toán, Tiếng Việt, Khoa - Sử - Địa. Giúp con ôn luyện một cách toàn diện.

Kho bài tập phong phú

Bài tập phong phú

LIKA với hàng ngàn bài tập khó dưới nhiều hình thức : trắc nghiệm, điền từ, tự luận nhằm nâng cao chất lượng cũng như vốn kiến thức của trẻ.

Xem gợi ý khi gặp khó khăn

Xem gợi ý

Khi gặp bài tập khó, con được xem gợi ý ở nhiều mức độ, giúp con hoàn thành bài tập nhưng vận dụng được khả năng tư duy.

Quy trình xây dựng học liệu LIKA

LIKA đặt ra những tiêu chuẩn rất cao và khắt khe cho việc xây dựng học liệu. Toàn bộ nội dung học liệu phải tuân thủ quy trình 4 bước nghiêm ngặt trước khi đưa lên hệ thống.

1
>>
2
>>
3
>>
4
XÂY DỰNG
BIÊN TẬP VÀ SÀNG LỌC
PHÊ DUYỆT
THẨM ĐỊNH
Giáo viên
Chuyên viên
Giáo viên
Hội đồng cố vấn