TỔ HỢP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC K12SCHOOL - K12SCHOOL EDTECH GROUP 0246 682 0123 | info@k12school.vn

Chương Trình Học LIKA - LEARNING

Học online tại nhà với giáo viên giỏi theo công nghệ Mỹ

Dành cho học sinh

Chương trình học online tại nhà dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6. Cung cấp đủ các môn học chính khoá trên lớp từ cơ bản đến nâng cao
Dành cho giáo viên

Sử dụng một nền tảng trực tuyến với hơn 20.000 học sinh tham gia học tập và hơn 1.000 giáo viên tham gia giảng dạy