Kiểm tra tuần

Cuối tuần, có 2 bài kiểm tra 15 phút cho 2 môn TOÁN & TIẾNG VIỆT. Mỗi bài có từ 10 đến 15 câu hỏi được sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao

TOÁN

Toán

10 đến 15 câu hỏi

Xem thử
down

TIẾNG VIỆT

Toán

10 đến 15 câu hỏi

Xem thử

Điểm số 2 bài kiểm tra là căn cứ quan trọng để Giáo viên đánh giá trình độ kiến thức của học sinh