Hệ thống hỏi đáp - HD24

Trong quá trình luyện tập, Phụ huynh và học sinh sẽ phát hiện ra những lỗ hổng trong kiến thức, vì vậy ngay cả khi sai 1 câu hỏi, học sinh sẽ được xem giải thích ở 3 mức độ

Giải thích bằng chữ, hình ảnh minh họa

Mức một

Xem video hướng dẫn cách giải dạng bài

Mức hai

Hỏi đáp với giáo viên qua hệ thống HD24

Mức ba