Hội đồng chuyên môn, giáo viên

LIKA có đội ngũ Thầy/Cô giáo giỏi, nhiều năm kinh nghiệm từ Vụ giáo dục tiểu học – Bộ GD & ĐT, các trường tiểu học hàng đầu Hà Nội như: Kim Liên, Lê Văn Tám, Chu Văn An, DL Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Trãi,…

Cô Nguyễn Thị Thủy

Cô Nguyễn Thị Thủy

GV. Trường TH Yên Trung - Nam Định.
Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Đạt giáo viên dạy giỏi cấp Quận cấp Huyện.
Khối trưởng khối 1,2,3.

Cô Trần Ngọc Thủy

Cô Trần Ngọc Thủy

Trường TH Vinschool – Hà Nội.
Trên 5 năm giảng dạy trong các trường Quốc tế tại Hà Nội.
4 năm liền đạt danh hiệu GV dạy giỏi tại trường.
Nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp Quận.

Cô Đinh Thị Hằng

Cô Đinh Thị Hằng

GV. Trường TH Ngôi Sao – Hà Nội.
Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Cô Cao Thị Dung

Cô Cao Thị Dung

GV. Trường TH Lômônôxốp – Hà Nội.
Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Thầy Nguyễn Việt Hùng

Thầy Nguyễn Việt Hùng

GV. Trường TH Yên Trung - Nam Định.
Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Đạt giáo viên dạy giỏi cấp Quận cấp Huyện.
Khối trưởng khối 4,5.

Cô Lê Thị Phương Anh

Cô Lê Thị Phương Anh

GV. Trường TH Việt Nam Singapore - Hà Nội.
Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Đạt giáo viên dạy giỏi cấp cấp trường.
Nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp Thành phố.