Hội đồng chuyên môn, giáo viên

LIKA có đội ngũ Thầy/Cô giáo giỏi, nhiều năm kinh nghiệm từ Vụ giáo dục tiểu học – Bộ GD & ĐT, các trường tiểu học hàng đầu Hà Nội như: Kim Liên, Lê Văn Tám, Chu Văn An, DL Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Trãi,…

Thầy Trần Mạnh Hưởng

Thầy Trần Mạnh Hưởng

Nguyên Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục Tiểu học – Bộ Giáo dục & Đào tạo, là tác giả và đồng tác giả nhiều sách và tài liệu tham khảo môn Tiếng Việt tiểu học.
Trên 30 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục tiểu học.

Thầy Nguyễn Đình Khuê

Thầy Nguyễn Đình Khuê

Nguyên CV Vụ Giáo dục Tiểu học, là tác giả và đồng tác giả nhiều sách, tài liệu tham khảo môn Toán Tiểu học.
Thành viên ban quản lý dự án "Mô hình trường học mới tại Việt Nam". Nhiều năm công tác trong lĩnh vực GD tiểu học.

Cô Vũ Thị Loan

Cô Vũ Thị Loan

Trường TH Lê Văn Tám – Hà Nội.
Trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy.
27 năm là giáo viên dạy giỏi trong đó 9 năm là giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.
Nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Quận, cấp Thành phố.

Cô Nguyễn Thị Nhung

Cô Nguyễn Thị Nhung

Trường TH Kim Liên – Hà Nội
Trên 35 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Đạt giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi cấp Quận, cấp Thành phố.
Nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Quận, Thành phố, thi đỗ vào chuyên Amsterdam.

Cô Vũ Thị Ngọc Bích

Cô Vũ Thị Ngọc Bích

Trường TH - DL Đoàn Thị Điểm - Hà Nội.
Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Khối trưởng khối 1, 2.

Thầy Nguyễn Trần Quân

Thầy Nguyễn Trần Quân

Chuyên viên Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ GD&ĐT.
Trên 20 năm công tác tại vụ Giáo Dục Tiểu học, bộ Giáo Dục và Đào Tạo.