ADAPTIVE LEARNING

Adaptive learning - cá nhân hóa lộ trình học tập cho từng học sinh

Học sinh cần hoàn thành đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá năng lực cá nhân của LIKA. Dựa vào kết quả của bài kiểm tra và thời gian hoàn thành , các chuyên gia giáo dục của LIKA sẽ đưa ra lộ trình học tập phù hợp nhất dành riêng cho mỗi học sinh. Kết hợp với việc luyện tập trên LIKA theo đúng lộ trình, chắc chắn sẽ giúp học sinh tiến bộ một cách nhanh chóng.

3 bước nhận lộ trình học:

TẠI SAO HỌC SINH CẦN LÀM BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁ NHÂN?

Phát hiện lỗ hổng kiến thức

Bài kiểm tra được các chuyên gia giáo dục biên soạn nhằm phát hiện chính xác lỗ hổng kiến thức của học sinh.

Lộ trình phù hợp với trình độ

Từ việc phát hiện ra lỗ hổng kiến thức, các chuyên gia sẽ đưa tới 1 lộ trình khoa học nhất phù hợp với trình độ học sinh.

Giúp học sinh tiến bộ rõ rệt

Áp dụng lộ trình học vào luyện tập trên LIKA sẽ giúp học sinh sẽ tiến bộ một cách rõ rệt và nhanh chóng.

CÁC CHUYÊN GIA DỰA VÀO ĐÂU ĐỂ ĐƯA RA LỘ TRÌNH HỌC CHO HỌC SINH

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra đánh giá năng lực cá nhân, hệ thống LIKA sẽ tự động ghi nhận kết quả và gửi tới các chuyên gia giáo dục. Lộ trình học được đưa ra dựa trên các thông số dưới đây:

TOÁN TIẾNG VIỆT TỰ NHIÊN XÃ HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ ĐỊA LÍ
Số câu đã làm
Số câu đúng
Tỷ lệ đúng
Thời gian TB/câu (giây)
Thời gian TB/ câu đúng (giây)
Thời gian TB/ câu sai (giây)

LỘ TRÌNH HỌC TẬP CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐƯA RA NHƯ THẾ NÀO

Dựa vào kết quả bài kiểm tra, thời gian hoàn thành, tổng lượng kiến thức trong tuần, các chuyên gia giáo dục phân chia thành các buổi học cho các môn. Giúp học sinh sắp xếp thời gian biểu một cách khoa học,hợp lý và đem lại hiệu quả cao nhất

TUẦN HỌC LIKA BUỔI MÔN THỜI GIAN NGƯỜI KÈM
TUẦN 1 - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
TUẦN 2 - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
TUẦN 3 - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
TUẦN 4 - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
TUẦN 5 - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
TUẦN 6 - - - -
- - - -
- - - -
- - - -